خدمات ما

Hardware

تهیه کامپیوتر و لوازم از مشهورترین کمپنی ها

Custom Software Development

تهیه سافت ویر و نرم افزارهای اختصاصی

Technical Services

ارایه خدمات تخنیکی

Proposal Writing Services

خدمات پروپوزل نویسی در پروژه های ساختمانی و تخنیکی

Training Services

آموزش فنی و حرفه ای به کارکنان تولیدی ها

Web Development

تهیه فروشگاه آنلاین و نرم افزار تحت وب

شرکت خدمات تکنالوژی معلوماتی پامیر سلیکان

عرضه کننده خدمات تکنالوژی
در سرتاسر افغانستان

پرفروش ترین ها

. در این قسمت شما میتوانید پر فروش ترین محصولات ما را ببینید

تیم ما

محمد ظاهر

رئیس شرکت

موسس و رئیس شرکت

مصطفی حسنی

برنامه نویس

برنامه نویس

مصطفی احمدی

برنامه نویس

برنامه نویس

صابر نوری

گرافیک دیزاینر

گرافیک دیزاینر

حقایق

مشتری
پروژه های اجرا شده
سکتور فعالیت
تعداد کارمند

در تماس باشید

شما میتوانید همراه آدرس ، شماره تماس و ایمیل که در زیر است با ما به تماس شوید

اطلاعات تماس

شرکت خدمات تکنالوژی معلوماتی پامیر سلیکان
کارته چهار ، کابل
0775802242